flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

аналіз звернення громадян та запити на доступ до публічної інформації

Аналіз результатів розгляду звернень, що надійшли до суду

протягом 2022 року

 

 

На виконання Плану роботи Жовтневого районного суду м. Запоріжжя на 2022 рік проведено аналіз розгляду звернень, що надійшли до суду протягом 2022 року, за такими критеріями, як:

1) звернення громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»;

2) звернення громадян відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) особистий прийом громадян керівництвом суду.

 

Питання упорядкування роботи зі зверненнями громадян, забезпечення реалізації конституційного права громадян на письмове звернення та особистий прийом, недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, установлених законодавством – один з напрямків роботи Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, який суворо контролюється керівництвом суду.

Діловодство за пропозиціями, заявами (клопотаннями) та скаргами громадян ведеться з дотриманням вимог, визначених Законом України «Про звернення громадян», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, а також вимог Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України № 174 від 17 грудня 2013 року, інших нормативно-правових актів.

 

Жовтневим районним судом м. Запоріжжя за 2022 рік розглянуто 32 звернення.

за формою звернення:

 

за категоріями запитувачів:

- фізичні особи – 23 запитів

- юридичні особи – 1  запит

- адвокати -  8 шт.

 

За результатами розгляду звернень громадянам надавалися обґрунтовані та вичерпні відповіді у визначені законом терміни, так:

 

Проведений аналіз звернень громадян виявив, що звернення громадян здебільшого відбувається через необізнаність щодо підвідомчості справ суду, повноважень голови суду та процесуальних питань, пов’язаних з подачею позовів, отриманням виконавчих документів, судових рішень, контролю за виконанням судового рішення, а також з питань щодо стану розгляду справи.

 

Протягом 2022 року до суду надійшло 7 запитів на отримання публічної інформації, з яких:

по категорії запитувачів:

- фізичні особи – 6 запитів

- юридична особа – 1  запит

 

за формою надходження:

- електронний запит через портал – 3 запита

- надійшли на адресу суду від ДСА та ТУ ДСА за належністю у відповідності до вимог ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» - 4 запита

 

За результатом розгляду запитів:

- надано запитувану публічну інформацію – 4 запита

- відмовлено в надані інформації та роз’яснено, що вони запити не підпадають до дію Закону України «Про доступ до публічної інформації» - 3 запита

 

Усі запити на отримання публічної інформації опрацьовані належним чином,у повному обсязі та у встановлений законом термін.

Відповіді надіслані на зазначені запитувачами у запитах електронні адреси або поштову адресу. 

У звітному періоді випадків оскарження в суді рішень, прийнятих за результатами розгляду запитів на отримання публічної інформації та відмов у задоволені запитів не було.

  

 

З метою належної організації особистого прийому громадян, найбільш ефективного розгляду їх звернень в Жовтневому районному суді м. Запоріжжя на інформаційному стенді, а також на офіційному веб-сайті суду. В суді ведеться журнал особистого прийому громадян, в якому зазначається дата проведення прийому, прізвище заявника, питання з яким звертається, результати розгляду.

Протягом 2022 року на особистий прийом до голови суду не було звернень.

 

 

 

Помічник голови суду                                                                   Свідлова М.Г.

 

 

 

Аналіз результатів розгляду звернень, що надійшли до суду

протягом 2021 року

 

 

На виконання Плану роботи Жовтневого районного суду м. Запоріжжя на 2021 рік проведено аналіз розгляду звернень, що надійшли до суду протягом 2021 року, за такими критеріями, як:

1) звернення громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»;

2) звернення громадян відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) особистий прийом громадян керівництвом суду.

 

 

Питання упорядкування роботи зі зверненнями громадян, забезпечення реалізації конституційного права громадян на письмове звернення та особистий прийом, недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, установлених законодавством – один з напрямків роботи Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, який суворо контролюється керівництвом суду.

Діловодство за пропозиціями, заявами (клопотаннями) та скаргами громадян ведеться з дотриманням вимог, визначених Законом України «Про звернення громадян», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, а також вимог Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України № 174 від 17 грудня 2013 року, інших нормативно-правових актів.

 

Жовтневим районним судом м. Запоріжжя за 2021 рік розглянуто 47 звернень, з яких:

 

За результатами розгляду звернень громадянам надавалися обґрунтовані та вичерпні відповіді у визначені законом терміни, так:

 

Проведений аналіз звернень громадян виявив, що звернення громадян здебільшого відбувається через необізнаність щодо підвідомчості справ суду, повноважень голови суду та процесуальних питань, пов’язаних з подачею позовів, отриманням виконавчих документів, судових рішень, контролю за виконанням судового рішення, а також з питань щодо стану розгляду справи.

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2021 року до суду надійшло 23 запита на отримання публічної інформації, з яких:

по категорії запитувачів:

- фізичні особи – 20 запитів

- громадська організація – 2 запита

- юридична особа – 1  запит

 

за формою надходження:

- електронний запит через портал – 3 запита

- надійшли на адресу суду від ДСА та ТУ ДСА за належністю у відповідності до вимог ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» - 14 запитипів

- канцелярія суду – 1 запит

- електронна пошта суду – 5 запит

 

За результатом розгляду запитів:

- надано запитувану публічну інформацію – 12 запитів

- відмовлено в надані інформації та роз’яснено, що вони запити не підпадають до дію Закону України «Про доступ до публічної інформації» - 8 запитів

- частково задоволено – 3 запити.

 

Усі запити на отримання публічної інформації опрацьовані належним чином,у повному обсязі та у встановлений законом термін.

Відповіді надіслані на зазначені запитувачами у запитах електронні адреси (п’ятнадцять відповідей) або поштову адресу (п’ять відповідей). 

У звітному періоді випадків оскарження в суді рішень, прийнятих за результатами розгляду запитів на отримання публічної інформації та відмов у задоволені запитів не було.

  

 

З метою належної організації особистого прийому громадян, найбільш ефективного розгляду їх звернень в Жовтневому районному суді м. Запоріжжя на інформаційному стенді, а також на офіційному веб-сайті суду. В суді ведеться журнал особистого прийому громадян, в якому зазначається дата проведення прийому, прізвище заявника, питання з яким звертається, результати розгляду.

Протягом 2021 року на особистий прийом до голови суду не було звернень.

 

 

 

Помічник голови суду                                                                   Свідлова М.Г.

 

Аналіз результатів розгляду звернень, що надійшли до суду

протягом 2020 року

 

На виконання Плану роботи Жовтневого районного суду м. Запоріжжя на 2020 рік проведено аналіз розгляду звернень, що надійшли до суду протягом 2020 року, за такими критеріями, як:

1) звернення громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»;

2) звернення громадян відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) особистий прийом громадян керівництвом суду.

 

 

 

Питання упорядкування роботи зі зверненнями громадян, забезпечення реалізації конституційного права громадян на письмове звернення та особистий прийом, недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, установлених законодавством – один з напрямків роботи Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, який суворо контролюється керівництвом суду.

Діловодство за пропозиціями, заявами (клопотаннями) та скаргами громадян ведеться з дотриманням вимог, визначених Законом України «Про звернення громадян», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, а також вимог Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України № 174 від 17 грудня 2013 року, інших нормативно-правових актів.

 

Жовтневим районним судом м. Запоріжжя за 2020 рік розглянуто 35 звернень, з яких:

 

За результатами розгляду звернень громадянам надавалися обґрунтовані та вичерпні відповіді у визначені законом терміни, так:

 

Проведений аналіз звернень громадян виявив, що звернення громадян здебільшого відбувається через необізнаність щодо підвідомчості справ суду, повноважень голови суду та процесуальних питань, пов’язаних з подачею позовів, отриманням виконавчих документів, судових рішень, контролю за виконанням судового рішення, а також з питань щодо стану розгляду справи.

 

 

 

 

 

Протягом 2020 року до суду надійшло 19 запитів на отримання публічної інформації, з яких:

по категорії запитувачів:

- фізичні особи – 16 запитів;

- громадська організація – 1 запит

- громадська організація без статусу юридичної особи – 2  запитів;

 

за формою надходження:

- електронний запит через портал – 4 запитів,

- надійшли на адресу суду від ДСА та ТУ ДСА за належністю у відповідності до вимог ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» - 13, з яких 5 надійшло через портал;

- канцелярія суду – 1 запит

- електронна пошта суду – 1 запит

 

За результатом розгляду запитів на дату їх звернення:

- надано запитувану публічну інформацію – 16 запитів.

- відмовлено в надані інформації та роз’яснено, що вони запити не підпадають до дію Закону України «Про доступ до публічної інформації» - 3 запит;

 

Усі запити на отримання публічної інформації опрацьовані належним чином,у повному обсязі та у встановлений законом термін.

Відповіді надіслані на зазначені запитувачами у запитах електронні адреси (п’ятнадцять відповідей) або поштову адресу (п’ять відповідей). 

У звітному періоді випадків оскарження в суді рішень, прийнятих за результатами розгляду запитів на отримання публічної інформації та відмов у задоволені запитів не було.

  

 

З метою належної організації особистого прийому громадян, найбільш ефективного розгляду їх звернень в Жовтневому районному суді м. Запоріжжя на інформаційному стенді, а також на офіційному веб-сайті суду. В суді ведеться журнал особистого прийому громадян, в якому зазначається дата проведення прийому, прізвище заявника, питання з яким звертається, результати розгляду.

Протягом 2020 року на особистий прийом до голови суду звернулася лише 1 особа.

Звернення не вимагали додаткового вивчення та під час особистого прийому громадянам надавалися змістовні усні відповіді.

 

 

 

Помічник голови суду                                                                   Свідлова М.Г.