flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Опис документів,
що знаходяться в регламенті
            1.Історія Жовтневого районного суду м.Запоріжжя.
2.Конвенція про захист прав і основних свобод людини
            3.Конституція України (Розділ VІІІ "Правосуддя).
            4.Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні
            5.Закон України „Про судоустрій і статус суддів”
            6.Судова система України (схема)
            7.Присяга судді
            8.Кодекс професійної етики судді
            9.Положення про порядок кваліфікаційної атестації суддів
            10.Закон України „Про державну службу”       
            11.Присяга державного службовця
            12.Закон України „Про засади запобігання і протидії корупції”
            13.Закон України „Про звернення громадян”
            13-1 Закон України «Про інформацію»
            13-2 Закон України «Про доступ до публічної інформації»
            14.Посадова інструкція керівника апарату суду
15.Посадова інструкція помічника голови суду
            16.Посадова інструкція головного спеціаліста
            17.Посадова інструкція помічника заступника голови суду
            18.Посадова інструкція помічника судді
            19.Посадова інструкція консультанта суду
            20.Посадова інструкція консультанта суду з кадрової роботи
            21.Посадова інструкція консультанта суду зі статистики
            22.Посадова інструкція старшого секретаря суду
            23.Посадова інструкція секретаря суду
            24.Посадова інструкція секретаря судового засідання
            25.Посадова інструкція судового розпорядника
            26.Посадова інструкція діловода суду
            27.Посадова інструкція кур`єра суду
            28.Правила внутрішнього розпорядку для працівників
            29.Правила поведінки працівника суду
            30. Правила роботи на персональних комп’ютерах 
            31.Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді
            32.План роботи суду на 2013 рік
            32а.План заходів по боротьбі з корупцією на 2013 рік
            32в.План навчання суддів на 2013 рік
            32с.План навчання працівників апарату суду на 2013 рік
            33.Наказ № 1 про упорядкування роботи суду
            34. Наказ про упорядкування деяких напрямків роботи суду
            35.Номенклатура справ суду
            36. Закон України «Про судовий збір»
            37.Порядок оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи
            38.Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами
            39.Інструкція щодо заповнення статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу.
            40.Інструкція про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання і ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків, потерпілих
            41.Інструкція про порядок конвоювання та тримання в судах підсудних (засуджених) за вимогою судових органів
            42.Інструкція про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду
            43.Перелік судових справ, із зазначенням строку зберігання
            44. Методичні рекомендації щодо організації роботи суду
            45. Інструкція №1 з охорони праці (загальні вимоги)
            46. Інструкція №2 з охорони праці для користувачів ПЕОМ та КРТ
            47. Інструкція №3 з охорони праці з електробезпеки
            48. Інструкція №6 з охорони праці про заходи пожежної безпеки